Urtevandring

Som nævnt under “produkterne” – har jeg en plan om at udvide mit produktrepertoire med at kunne tilbyde “urtevandringer” her på gården, og i omgivelserne. Det er min opfattelse at interessen for lægeplanter er voksende og jeg har selv nydt godt af denne slags begivenheder på mit ophold i Sverige.

Jeg tænker det således at: Vi mødes på gården og starter med at gå en lille tur hvor jeg viser og fortæller om de forskellige planter jeg har og hvordan jeg bruger dem.

Der efter holder vi en lille te ceremoni – hvor jeg kommer lidt dybere ind på min holdning til det selv at dyrke, høste og håndtere planterne. Altså det der for nogen sikkert virker lidt mystisk, men som i min oplevelse er det der giver produkterne sin særligt gode energi og virkning.

Til sist afslutter vi med at gå en lille tur i det omkringliggende område hvor jeg udpeger nogen af de lægeplanter jeg finder på engene i nærheden – det er en hyggelig og smuk lille tur hvor vi kommer ned omkring vandet

Jeg beregner et det hele vil tage ca 3 timer.